Thi hành án dân sự năm 2018: Thụ lý hơn 900 nghìn việc, gần 200 nghìn tỉ đồng

Ông Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trần Vương
Ông Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trần Vương
Ông Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Trần Vương
Lên top