Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, dự án vẫn bị... “đắp chiếu”

Dự án 140 triệu USD vẫn được Công ty Hồng Phát đổ vốn duy trì suốt 10 năm qua. Ảnh: C.H
Dự án 140 triệu USD vẫn được Công ty Hồng Phát đổ vốn duy trì suốt 10 năm qua. Ảnh: C.H
Dự án 140 triệu USD vẫn được Công ty Hồng Phát đổ vốn duy trì suốt 10 năm qua. Ảnh: C.H
Lên top