Dự án Eden Rose vẫn “tắc” đường vào

Đường vào dự án Eden Rose đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: T.CHÍ
Đường vào dự án Eden Rose đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: T.CHÍ
Đường vào dự án Eden Rose đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: T.CHÍ