Đất ở không hình thành đơn vị ở tại Khánh Hòa: Không phải cứ chuyển đổi là xong!

Nhiều dự án ở Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) phải chuyển đổi đất ở không hình thành đơn vị ở sang loại hình đất khác. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều dự án ở Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) phải chuyển đổi đất ở không hình thành đơn vị ở sang loại hình đất khác. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều dự án ở Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) phải chuyển đổi đất ở không hình thành đơn vị ở sang loại hình đất khác. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top