Người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ lo ngại "phong trào" chặt hạ phượng vĩ

Hải Phòng rà soát toàn bộ cây xanh, trong đó có phượng vĩ tại các cơ sở giáo dục. Ảnh MD
Hải Phòng rà soát toàn bộ cây xanh, trong đó có phượng vĩ tại các cơ sở giáo dục. Ảnh MD
Hải Phòng rà soát toàn bộ cây xanh, trong đó có phượng vĩ tại các cơ sở giáo dục. Ảnh MD
Lên top