Khánh Hòa lấy 7.000m2 đất Kho cảng Bình Tân để làm trường học

Một phần khu đất kho cảng Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang (Khánh Hòa) dự kiến được xây dựng trường học. Ảnh: Nhiệt Băng
Một phần khu đất kho cảng Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang (Khánh Hòa) dự kiến được xây dựng trường học. Ảnh: Nhiệt Băng
Một phần khu đất kho cảng Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang (Khánh Hòa) dự kiến được xây dựng trường học. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top