Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Khánh Hòa: Tập trung khắc phục sai phạm

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa bị bỏ hoang. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa bị bỏ hoang. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa bị bỏ hoang. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top