Khánh Hòa: Ồ ạt biến đất lúa thành thổ cư rồi... bỏ đó!

Nhiều diện tích đất lúa ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) được chuyển mục đích sang đất thổ cư rồi bỏ hoang, không xây dựng. Ảnh: C.T.V
Nhiều diện tích đất lúa ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) được chuyển mục đích sang đất thổ cư rồi bỏ hoang, không xây dựng. Ảnh: C.T.V
Nhiều diện tích đất lúa ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) được chuyển mục đích sang đất thổ cư rồi bỏ hoang, không xây dựng. Ảnh: C.T.V
Lên top