Chiến lược gia tăng tạo dựng quỹ đất, chuyển nhượng dự án

Ngay từ đầu năm 2019,  Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã chuyển mục tiêu chiến lược ngắn hạn để phát triển quỹ đất ở các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.
Ngay từ đầu năm 2019, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã chuyển mục tiêu chiến lược ngắn hạn để phát triển quỹ đất ở các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.
Ngay từ đầu năm 2019, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã chuyển mục tiêu chiến lược ngắn hạn để phát triển quỹ đất ở các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.
Lên top