Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xe dù, bến cóc hoành hành: "Con voi vẫn chui lọt lỗ kim" - chuyện không thể tin nổi!

Xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động.
Xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động.