UBND TP. Hà Nội yêu cầu làm rõ việc Báo Lao Động nêu

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Cty VINAGIMEX. Ảnh: T.C.A
Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Cty VINAGIMEX. Ảnh: T.C.A