Số ca mắc COVID-19 giảm, Đà Nẵng vẫn thận trọng nới lỏng các hoạt động

Số ca mắc COVID-19 giảm, Đà Nẵng vẫn thận trọng nới lỏng các hoạt động. Ảnh: TT
Số ca mắc COVID-19 giảm, Đà Nẵng vẫn thận trọng nới lỏng các hoạt động. Ảnh: TT
Số ca mắc COVID-19 giảm, Đà Nẵng vẫn thận trọng nới lỏng các hoạt động. Ảnh: TT
Lên top