Nỗ lực lớn bảo tồn Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Thượng tọa Thích Thiện Văn (giữa) và các đại biểu xem hiện vật được trưng bày ngày khánh thành Nhà lưu giữ và trưng bày hiện vật. Ảnh: Đức Minh
Thượng tọa Thích Thiện Văn (giữa) và các đại biểu xem hiện vật được trưng bày ngày khánh thành Nhà lưu giữ và trưng bày hiện vật. Ảnh: Đức Minh
Thượng tọa Thích Thiện Văn (giữa) và các đại biểu xem hiện vật được trưng bày ngày khánh thành Nhà lưu giữ và trưng bày hiện vật. Ảnh: Đức Minh
Lên top