Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân Đà Nẵng

Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân Đà Nẵng. Ảnh: TT
Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân Đà Nẵng. Ảnh: TT
Tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng hơn 1,2 tỉ đồng cho ngư dân Đà Nẵng. Ảnh: TT
Lên top