Đà Nẵng hướng dẫn phụ huynh, học sinh mua sách vở cho năm học mới

Đà Nẵng cho phép các cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng cho phép các cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng cho phép các cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách mở cửa trở lại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top