Nhiều dịch vụ không thiết yếu ở TP.Hải Dương hoạt động trở lại từ 15.9

TP.Hải Dương mở lại nhiều hoạt động kinh doanh từ 0h ngày 15.9. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
TP.Hải Dương mở lại nhiều hoạt động kinh doanh từ 0h ngày 15.9. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
TP.Hải Dương mở lại nhiều hoạt động kinh doanh từ 0h ngày 15.9. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top