CHUYỆN LẠ GIỮA THỦ ĐÔ:

Phường yêu cầu phá dỡ công trình sai phép, dân vẫn tiếp tục thi công?

Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM