Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

CHUYỆN LẠ GIỮA THỦ ĐÔ:

Phường yêu cầu phá dỡ công trình sai phép, dân vẫn tiếp tục thi công?

Công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng.