Ninh Bình: Về đích nông thôn mới, các xã trông vào đấu giá đất để trả nợ

Năm 2021, Yên Mô là huyện thứ 4 của Ninh Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NT
Năm 2021, Yên Mô là huyện thứ 4 của Ninh Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NT
Năm 2021, Yên Mô là huyện thứ 4 của Ninh Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NT
Lên top