Tỉnh chỉ đạo xã trả lại tiền COVID-19 thu của dân để xây dựng nông thôn mới

Người dân nhận lại tiền hỗ trợ mà thôn Thạnh Mỹ đã truy thu đươc đó. Ảnh: TC
Người dân nhận lại tiền hỗ trợ mà thôn Thạnh Mỹ đã truy thu đươc đó. Ảnh: TC
Người dân nhận lại tiền hỗ trợ mà thôn Thạnh Mỹ đã truy thu đươc đó. Ảnh: TC
Lên top