Người tiêm vaccine ở Khánh Hòa được ưu tiên hoạt động đi lại

Lên top