Khánh Hòa chỉ đạo "nóng" vụ xã thu tiền hỗ trợ COVID-19 xây dựng nông thôn mới

Nhóm người lao động tự do cần được chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 nhanh chóng, đúng người, đúng đối tượng. Ảnh: TC
Nhóm người lao động tự do cần được chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 nhanh chóng, đúng người, đúng đối tượng. Ảnh: TC
Nhóm người lao động tự do cần được chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 nhanh chóng, đúng người, đúng đối tượng. Ảnh: TC
Lên top