Người dân kiến nghị đưa dự án Khu dân cư Tân Cang ra khỏi quy hoạch

Lên top