Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói về việc chấm dứt 296 dự án khu dân cư đô thị

Nơi từng nằm trong vùng dự án của FLC tại Bình Châu- Lý Sơn. Ảnh: Trần Hóa
Nơi từng nằm trong vùng dự án của FLC tại Bình Châu- Lý Sơn. Ảnh: Trần Hóa
Nơi từng nằm trong vùng dự án của FLC tại Bình Châu- Lý Sơn. Ảnh: Trần Hóa
Lên top