“Ma trận” sổ đỏ, giấy tờ giả

Đường dây giấy tờ giờ giả do Công an Đồng Nai bóc gỡ. Ảnh: Công an cung cấp
Đường dây giấy tờ giờ giả do Công an Đồng Nai bóc gỡ. Ảnh: Công an cung cấp
Đường dây giấy tờ giờ giả do Công an Đồng Nai bóc gỡ. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top