Hải Phòng chấm dứt quyết định đầu tư trung tâm thương mại 72 tầng

Phối cảnh Dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4 Trần Phú, Hải Phòng. Ảnh HP
Phối cảnh Dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4 Trần Phú, Hải Phòng. Ảnh HP
Phối cảnh Dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4 Trần Phú, Hải Phòng. Ảnh HP
Lên top