Người dân cản thi công Khu công nghiệp Tam Thăng 2 vì chưa được đền bù

Người dân ngăn cản thi công Khu công nghiệp Tam Thăng 2. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ngăn cản thi công Khu công nghiệp Tam Thăng 2. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ngăn cản thi công Khu công nghiệp Tam Thăng 2. Ảnh: Thanh Chung
Lên top