Dự án 7.300 tỉ mở rộng hầm Hải Vân: Dân ngăn cản thi công vì sợ... chết thủy sản

Do giữa người dân và đơn vị thi công chưa tìm được tiếng nói chung nên việc thi công đã được tạm dừng. Ảnh: N.Đ.T
Do giữa người dân và đơn vị thi công chưa tìm được tiếng nói chung nên việc thi công đã được tạm dừng. Ảnh: N.Đ.T
Do giữa người dân và đơn vị thi công chưa tìm được tiếng nói chung nên việc thi công đã được tạm dừng. Ảnh: N.Đ.T
Lên top