Nghệ sĩ văng tục, chửi bậy: Đừng bắt công chúng phải chịu thứ kém văn minh

Chửi bậy, phát ngôn phản cảm trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải gây phản ứng trong dư luận những ngày qua. Ảnh chụp màn hình.
Chửi bậy, phát ngôn phản cảm trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải gây phản ứng trong dư luận những ngày qua. Ảnh chụp màn hình.
Chửi bậy, phát ngôn phản cảm trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải gây phản ứng trong dư luận những ngày qua. Ảnh chụp màn hình.
Lên top