Nhiều nghệ sĩ Việt bị hủy show vì dịch COVID-19

Nhiều nghệ sĩ Việt phải huỷ show vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh nguồn: Mnet.
Nhiều nghệ sĩ Việt phải huỷ show vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh nguồn: Mnet.
Nhiều nghệ sĩ Việt phải huỷ show vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh nguồn: Mnet.
Lên top