Không chỉ có nghệ sĩ phải xin lỗi vì quảng cáo "lố"

Nghệ sĩ Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo “lố“. Ảnh: CTCC
Nghệ sĩ Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo “lố“. Ảnh: CTCC
Nghệ sĩ Hồng Vân xin lỗi vì quảng cáo “lố“. Ảnh: CTCC
Lên top