Mua hàng bình ổn bán lại giá cao là hành vi gian thương cần xử lý

Hàng bình ổn giá trong siêu thị vẫn có nguồn cung ổn định cung cấp cho người dân tại TPHCM. Ảnh: Vũ Chân.
Hàng bình ổn giá trong siêu thị vẫn có nguồn cung ổn định cung cấp cho người dân tại TPHCM. Ảnh: Vũ Chân.
Hàng bình ổn giá trong siêu thị vẫn có nguồn cung ổn định cung cấp cho người dân tại TPHCM. Ảnh: Vũ Chân.
Lên top