Bộ Y tế yêu cầu chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá

Cán bộ y tế được bảo hộ trong dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế được bảo hộ trong dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế được bảo hộ trong dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top