“Món nợ” trách nhiệm trước nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán từng xảy ra trầm trọng trên HoSE từ tháng 12.2020 đến tháng 6.2021. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán từng xảy ra trầm trọng trên HoSE từ tháng 12.2020 đến tháng 6.2021. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán từng xảy ra trầm trọng trên HoSE từ tháng 12.2020 đến tháng 6.2021. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top