Nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán: Từ nhận lỗi đến xin lỗi và sửa lỗi

Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán đã xảy ra nghiêm trọng trên sàn HoSE trong 6 tháng qua. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán đã xảy ra nghiêm trọng trên sàn HoSE trong 6 tháng qua. Ảnh: Thế Lâm.
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán đã xảy ra nghiêm trọng trên sàn HoSE trong 6 tháng qua. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top