“Chứng sĩ mù” dò đường đi thời sàn chứng khoán nghẽn lệnh

Trong 2 ngày 7 và 8.6, lệnh đặt từ các công ty chứng khoán thành viên có lúc phải mất tới 5-7 phút mới được HoSE tiếp nhận. Ảnh chụp lệnh đặt trên sàn công ty chứng khoán thành viên phải xếp hàng chờ vào hệ thống của HoSE ngày 8.6. Ảnh: Thế Lâm
Trong 2 ngày 7 và 8.6, lệnh đặt từ các công ty chứng khoán thành viên có lúc phải mất tới 5-7 phút mới được HoSE tiếp nhận. Ảnh chụp lệnh đặt trên sàn công ty chứng khoán thành viên phải xếp hàng chờ vào hệ thống của HoSE ngày 8.6. Ảnh: Thế Lâm
Trong 2 ngày 7 và 8.6, lệnh đặt từ các công ty chứng khoán thành viên có lúc phải mất tới 5-7 phút mới được HoSE tiếp nhận. Ảnh chụp lệnh đặt trên sàn công ty chứng khoán thành viên phải xếp hàng chờ vào hệ thống của HoSE ngày 8.6. Ảnh: Thế Lâm
Lên top