Nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán và sự ì ạch chuyển đổi số

Một phiên giao dịch sàn HoSE quá tải không tiếp nhận thêm lệnh của các công ty chứng khoán thành viên cho dù thời gian giao dịch vẫn còn. Ảnh: Thế Lâm.
Một phiên giao dịch sàn HoSE quá tải không tiếp nhận thêm lệnh của các công ty chứng khoán thành viên cho dù thời gian giao dịch vẫn còn. Ảnh: Thế Lâm.
Một phiên giao dịch sàn HoSE quá tải không tiếp nhận thêm lệnh của các công ty chứng khoán thành viên cho dù thời gian giao dịch vẫn còn. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top