Lợn chết không được hỗ trợ, người dân tiếp tục khiếu nại

Lợn chết người dân vứt xuống sông trước khi huyện Hồng Dân công bố dịch nên không được hỗ trợ (ảnh Nhật Hồ)
Lợn chết người dân vứt xuống sông trước khi huyện Hồng Dân công bố dịch nên không được hỗ trợ (ảnh Nhật Hồ)
Lợn chết người dân vứt xuống sông trước khi huyện Hồng Dân công bố dịch nên không được hỗ trợ (ảnh Nhật Hồ)
Lên top