Bạc Liêu: Đề nghị kỷ luật cán bộ xã mổ lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi rồi nhận hỗ trợ

Lợn chết thả trôi sông trong đợt dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hồng Dân (ảnh Nhật Hồ)
Lợn chết thả trôi sông trong đợt dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hồng Dân (ảnh Nhật Hồ)
Lợn chết thả trôi sông trong đợt dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hồng Dân (ảnh Nhật Hồ)
Lên top