Khi nào người dân được sử dụng pháo hoa?

Người dân được đề xuất cho phép sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp. Ảnh: LDO
Người dân được đề xuất cho phép sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp. Ảnh: LDO
Người dân được đề xuất cho phép sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp. Ảnh: LDO
Lên top