Dỡ bỏ các chốt kiểm dịch COVID-19, nhiều nơi ở Vũ Hán đốt pháo hoa mừng

Chính quyền ở Vũ Hán nổ pháo hoa ăn mừng dỡ bỏ các chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: Ixigua.
Chính quyền ở Vũ Hán nổ pháo hoa ăn mừng dỡ bỏ các chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: Ixigua.
Chính quyền ở Vũ Hán nổ pháo hoa ăn mừng dỡ bỏ các chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: Ixigua.
Lên top