Hải Phòng: Dân bức xúc tố doanh nghiệp tự ý rào kín đất công viên

Khu đất hơn 1.000 m2 là đất công viên công cộng hiện bị rào kín, người dân không thể ra vào - ảnh MC
Khu đất hơn 1.000 m2 là đất công viên công cộng hiện bị rào kín, người dân không thể ra vào - ảnh MC
Khu đất hơn 1.000 m2 là đất công viên công cộng hiện bị rào kín, người dân không thể ra vào - ảnh MC
Lên top