Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng chống thông tin xấu, độc

Hơn 200 cán bộ công đoàn tập huấn công tác tuyên giáo, phòng chống tin xấu độc trên mạng xã hội. Ảnh MD
Hơn 200 cán bộ công đoàn tập huấn công tác tuyên giáo, phòng chống tin xấu độc trên mạng xã hội. Ảnh MD
Hơn 200 cán bộ công đoàn tập huấn công tác tuyên giáo, phòng chống tin xấu độc trên mạng xã hội. Ảnh MD
Lên top