Hải Phòng: Công đoàn, chính quyền cùng gỡ "khó" cho công nhân nhà trọ

Toàn cảnh tọa đàm Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Toàn cảnh tọa đàm Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Toàn cảnh tọa đàm Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại khu công nghiệp do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh MD
Lên top