Hải Phòng duyệt chủ trương xây dựng thành phố trực thuộc thành phố

Một góc Thủy Nguyên - Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng
Một góc Thủy Nguyên - Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng
Một góc Thủy Nguyên - Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng
Lên top