Cần thận trọng sửa chữa Tháp Trầm Hương Khánh Hòa

Tháp Trầm Hương Khánh Hòa. Ảnh: TC
Tháp Trầm Hương Khánh Hòa. Ảnh: TC
Tháp Trầm Hương Khánh Hòa. Ảnh: TC
Lên top