Cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố liên quan dự án Golden Gate

Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Lên top