Khánh Hòa đề xuất nối lại bay thẳng Châu Âu, sẵn sàng đón khách du lịch

Khánh Hòa sẵn sàng mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Ảnh: TC
Khánh Hòa sẵn sàng mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Ảnh: TC
Khánh Hòa sẵn sàng mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Ảnh: TC
Lên top