Khánh Hòa phủ vaccine 100% người lao động, mở cửa đón dân về miễn phí

Tỉnh Khánh Hòa mở lại các đường bay nội địa, quốc tế để khôi phục du lịch, đưa công dân về quê. Ảnh: TC
Tỉnh Khánh Hòa mở lại các đường bay nội địa, quốc tế để khôi phục du lịch, đưa công dân về quê. Ảnh: TC
Tỉnh Khánh Hòa mở lại các đường bay nội địa, quốc tế để khôi phục du lịch, đưa công dân về quê. Ảnh: TC
Lên top