Khánh Hòa công khai danh sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch

Người lao động tự do bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Người lao động tự do bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Người lao động tự do bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top