Cán bộ quản lý tòa nhà hành chính Bình Dương tổ chức đá bóng lúc phòng dịch

Cán bộ tổ chức hội thao giữa mùa dịch khiến dân bức xúc phản ánh. Ảnh người dân cung cấp
Cán bộ tổ chức hội thao giữa mùa dịch khiến dân bức xúc phản ánh. Ảnh người dân cung cấp
Cán bộ tổ chức hội thao giữa mùa dịch khiến dân bức xúc phản ánh. Ảnh người dân cung cấp
Lên top